نقد و بررسی رمان بر باد رفته

معرفی: بر باد رفته یکی از مشهورترین و جنجالی ترین رمان های تاریخ ادبیات آمریکاست. این اثر که توسط مارگارت … ادامه خواندن نقد و بررسی رمان بر باد رفته