نقد و بررسی رمان حرامزاده استانبولی

«حرامزاده استانبولی» رمانی از الیف شافاک است که پیچیدگی های هویت، تاریخ و خانواده را بررسی می کند. این کتاب … ادامه خواندن نقد و بررسی رمان حرامزاده استانبولی