نقد و بررسی رمان دزیره نوشته آنه ماری سلینکو

رمان Desiree اثر آن ماری سلینکو یک حماسه تاریخی گسترده است که داستان سفر یک زن جوان از گمنامی به … ادامه خواندن نقد و بررسی رمان دزیره نوشته آنه ماری سلینکو