نقد و بررسی کتاب برتری خفیف

کتاب برتری خفیف کتاب خودیاری است که توسط جف اولسون نوشته شده است. این کتاب اولین بار در سال 2005 … ادامه خواندن نقد و بررسی کتاب برتری خفیف