نقد و بررسی کتاب بنویس تا اتفاق بیفتد

کتاب بنویس تا اتفاق بیفتد  نوشته هنریت آنه کلاوزر یک کتاب خودیاری است که خوانندگان را در فرآیند تعیین و … ادامه خواندن نقد و بررسی کتاب بنویس تا اتفاق بیفتد