نقد و بررسی کتاب شهامت از دبی فورد

ترس و خودباوری تجربه‌های رایجی هستند که تقریباً همه در مقطعی از زندگی با آن‌ها مواجه می‌شوند. این احساسات اغلب … ادامه خواندن نقد و بررسی کتاب شهامت از دبی فورد