نقد و بررسی کتاب قانون ده برابر

قانون ده برابری کتابی نوشته گرانت کاردون است که به کتابی محبوب برای کارآفرینان و صاحبان مشاغل تبدیل شده است. کاردون … ادامه خواندن نقد و بررسی کتاب قانون ده برابر