نقد و بررسی کتاب قانون پنج ثانیه + جملات معروف

معرفی کتاب قانون پنج ثانیه ، نوشته مل رابینز، یک کتاب خودیاری است که راه حلی ساده و در عین … ادامه خواندن نقد و بررسی کتاب قانون پنج ثانیه + جملات معروف