نقد و بررسی کتاب ماورا طبیعی شدن

کتاب ماورا طبیعی شدن کتابی نوشته دکتر جو دیسپنزا است که به بررسی ارتباط بین ذهن و بدن می پردازد … ادامه خواندن نقد و بررسی کتاب ماورا طبیعی شدن