نقد و بررسی رمان مغازه خودکشی

معرفی رمان مغازه خودکشی «مغازه خودکشی» نوشته ژان تولی رمانی طنز تیره است که موضوع خودکشی را بررسی می کند. … ادامه خواندن نقد و بررسی رمان مغازه خودکشی