نقد و بررسی کتاب نسخه بهتر خودت

«کتاب نسخه بهتر خودت» یک کتاب خودیاری است که توسط جوئل اوستین، یک کشیش تلویزیونی و کشیش مشهور آمریکایی نوشته … ادامه خواندن نقد و بررسی کتاب نسخه بهتر خودت