نقد و بررسی کتاب هفت عادت مردمان موثر

کتاب «7 عادت افراد بسیار مؤثر» اثر استفن کاوی، کتابی است که میلیون‌ها نسخه در سراسر جهان فروخته است. این … ادامه خواندن نقد و بررسی کتاب هفت عادت مردمان موثر