نقد و بررسی کتاب هنر رندانه به تخم گرفتن

کتاب هنر رندانه به تخم گرفتن یک کتاب خودیاری نوشته مارک منسون است که در سال 2016 منتشر شده است. … ادامه خواندن نقد و بررسی کتاب هنر رندانه به تخم گرفتن