کمال گرایی چیست ؟ و راه های مقابله با آن

بیشتر مردم ارزش‌های بالا داشتن را چیزی مثبت می‌دانند. تلاش برای برتری می‌تواند نشان دهنده‌ی این باشد که شما اخلاق … ادامه خواندن کمال گرایی چیست ؟ و راه های مقابله با آن