بیوگرافی میشل اوباما – نویسنده کتاب شدن

معرفی: میشل اوباما نمادی است که الهام بخش میلیون ها نفر در سراسر جهان است. او وکیل، نویسنده و بانوی … ادامه خواندن بیوگرافی میشل اوباما – نویسنده کتاب شدن