نقد و بررسی کتاب خداوند الموت

«خداوند الموت» رمانی تاریخی نوشته پل آمیر ، شاعر، نمایشنامه نویس و رمان نویس  است. این رمان داستان حسن صباح، … ادامه خواندن نقد و بررسی کتاب خداوند الموت