نقد و بررسی کتاب

نقد و بررسی کتاب چشم دل بگشا

دل بگشا 1

معرفی:

کتاب چشم دل بگشا کتابی است که توسط کاترین پاندر نوشته شده است. این کتاب راهنمایی برای کمک به خوانندگان برای غلبه بر مشکلات مالی و رسیدن به رفاه است. نویسنده معتقد است که با تغییر طرز فکر و نگرش نسبت به پول، می توان فراوانی را به زندگی خود جذب کرد. در این بررسی، مفاهیم کلیدی کتاب را بررسی کرده و اثربخشی آن را به عنوان راهنمای موفقیت مالی ارزیابی خواهیم کرد.

فصل اول: قدرت ذهن

فصل اول کتاب بر قدرت ذهن تمرکز دارد. کاترین پاندر استدلال می کند که افکار و باورهای ما واقعیت ما، از جمله وضعیت مالی ما را شکل می دهند. او توضیح می دهد که افکار و باورهای منفی در مورد پول می تواند چرخه منفی کمبود و کمبود ایجاد کند. از سوی دیگر، افکار و باورهای مثبت می توانند فراوانی و رفاه را به خود جلب کنند.

نویسنده چندین نمونه از افرادی را ارائه می دهد که با تغییر طرز فکر، وضعیت مالی خود را متحول کرده اند. او همچنین مفهوم تأیید و تجسم را به عنوان ابزاری برای برنامه ریزی مجدد ضمیر ناخودآگاه برای موفقیت مورد بحث قرار می دهد.

فصل دوم: قانون بخشش و گرفتن

در این فصل کاترین پوندر مفهوم قانون دادن و گرفتن را معرفی می کند. او توضیح می دهد که بخشش بخشی ضروری از فرآیند جذب فراوانی به زندگی است. او استدلال می کند که با بخشش سخاوتمندانه، جریانی از فراوانی ایجاد می کنیم که به روش های غیرمنتظره ای به ما باز می گردد.

نویسنده چندین نمونه از افرادی را ارائه می دهد که مزایای بخشش، از جمله افزایش درآمد و درآمدهای غیر منتظره را تجربه کرده اند. او همچنین در مورد اهمیت دادن بدون توقع در عوض صحبت می کند، زیرا این انرژی مثبتی ایجاد می کند که فراوانی را جذب می کند.

فصل سوم: قدرت بخشش

در این فصل، کاترین پوندر قدرت بخشش را به عنوان ابزاری برای موفقیت مالی مورد بحث قرار می دهد. او استدلال می کند که نگه داشتن کینه و عصبانیت نسبت به دیگران می تواند انرژی منفی ایجاد کند که فراوانی را مسدود می کند. او پیشنهاد می کند که با بخشیدن دیگران و رهاسازی احساسات منفی، می توانیم خودمان را برای دریافت فراوانی باز کنیم.

نویسنده چندین نمونه از افرادی را ارائه می دهد که پس از بخشیدن دیگران، موفقیت مالی را تجربه کرده اند. او همچنین در مورد اهمیت بخشش خود و اینکه چگونه می تواند به رهاسازی الگوها و باورهای منفی در مورد پول کمک کند، بحث می کند.

فصل چهارم: قدرت مثبت اندیشی

در این فصل، کاترین پوندر بر اهمیت تفکر مثبت در جذب فراوانی تاکید می کند. او استدلال می کند که با تمرکز بر افکار و باورهای مثبت، می توانیم انرژی مثبتی ایجاد کنیم که رفاه را به خود جلب کند.

نویسنده چندین نمونه از افرادی را ارائه می دهد که با اتخاذ یک طرز فکر مثبت، وضعیت مالی خود را متحول کرده اند. او همچنین اهمیت قدردانی را به عنوان ابزاری برای تمرکز بر فراوانی و جذب بیشتر آن مورد بحث قرار می دهد.

فصل پنجم: قدرت ایمان

در این فصل، کاترین پوندر قدرت ایمان را به عنوان ابزاری برای موفقیت مالی مورد بحث قرار می دهد. او استدلال می کند که با ایمان به یک نیروی برتر و توانایی فرد در جذب فراوانی، می توانیم بر مشکلات مالی غلبه کنیم و به رفاه برسیم.

نویسنده نمونه های متعددی از افرادی که با تکیه بر ایمان خود موفقیت مالی را تجربه کرده اند، آورده است. او همچنین در مورد اهمیت اقدام و عدم تکیه صرف بر ایمان برای جلب فراوانی صحبت می کند.

فصل ششم: قدرت تجسم

در این فصل، کاترین پوندر قدرت تجسم را به عنوان ابزاری برای موفقیت مالی مورد بحث قرار می دهد. او استدلال می کند که با تجسم خود به عنوان موفقیت مالی، می توان فراوانی را به زندگی خود جذب کرد.

نویسنده چندین نمونه از افرادی را ارائه می دهد که از طریق تجسم وضعیت مالی خود را متحول کرده اند. او همچنین در مورد اهمیت اقدام برای رسیدن به اهداف خود، حتی در حالی که آنها را تجسم می کند، بحث می کند.

فصل هفتم: قدرت تصدیقات

در این فصل، کاترین پوندر قدرت جملات تاکیدی را به عنوان ابزاری برای موفقیت مالی مورد بحث قرار می دهد. او استدلال می کند که با تکرار جملات تاکیدی مثبت در مورد وضعیت مالی فرد، می توان ضمیر ناخودآگاه را برای موفقیت دوباره برنامه ریزی کرد.

نویسنده چندین نمونه از افرادی را ارائه می دهد که وضعیت مالی خود را از طریق تأییدیه تغییر داده اند. او همچنین فهرستی از جملات تاکیدی ارائه می دهد که خوانندگان می توانند از آنها برای جذب فراوانی در زندگی خود استفاده کنند.

فصل هشتم: قدرت دعا

در این فصل، کاترین پوندر قدرت دعا را به عنوان ابزاری برای موفقیت مالی مورد بحث قرار می دهد. او استدلال می کند که با دعا برای فراوانی و رفاه، می توان خود را با انرژی فراوانی هماهنگ کرد.

نویسنده چندین نمونه از افرادی را که موفقیت مالی را از طریق دعا تجربه کرده اند ارائه می کند. او همچنین فهرستی از دعاهایی را ارائه می دهد که خوانندگان می توانند از آنها برای جذب فراوانی در زندگی خود استفاده کنند.

فصل نهم: قدرت عمل

در این فصل، کاترین پوندر اهمیت اقدام در جهت اهداف مالی را مورد بحث قرار می دهد. او استدلال می کند که اگرچه تفکر مثبت و تجسم مهم هستند، باید همراه با عمل برای رسیدن به موفقیت شوند

نویسنده چندین نمونه از افرادی را ارائه می دهد که از طریق اقدام در جهت اهداف خود به موفقیت مالی دست یافته اند. او همچنین توصیه های عملی در مورد اینکه چگونه خوانندگان می توانند در جهت اهداف مالی خود اقدام کنند، ارائه می دهد.

نتیجه:

کتاب چشم دل بگشا راهنمای جامعی است که به خوانندگان کمک می کند بر مشکلات مالی خود غلبه کنند و به رفاه برسند. کاترین پاندر توصیه ها و ابزارهای عملی برای کمک به خوانندگان برای تغییر طرز فکر و جذب فراوانی به زندگی خود ارائه می دهد. در حالی که ممکن است برخی از خوانندگان کتاب بیش از حد بر تکنیک های معنوی متمرکز شده باشد، تأکید نویسنده بر اقدام در جهت اهداف خود یک رویکرد عملی و متعادل برای دستیابی به موفقیت مالی ارائه می دهد. به طور کلی، کتاب چشم دل بگشا یک منبع ارزشمند برای هر کسی است که به دنبال تغییر وضعیت مالی خود و ایجاد یک زندگی سرشار از فراوانی و رفاه است.

yellow light bulb paper cutout brain outline face made with chalk blackboard 11zon

نکات مثبت:

1. تکنیک های عملی: این کتاب تکنیک ها و ابزارهای عملی را ارائه می دهد تا به خوانندگان کمک کند طرز فکر خود را تغییر دهند و فراوانی را به زندگی خود جذب کنند. این تکنیک ها عبارتند از: تصدیق، تجسم، دعا و تفکر مثبت.

2. مثال های الهام بخش: نویسنده نمونه هایی الهام بخش از افرادی ارائه می دهد که با تغییر طرز فکر و استفاده از تکنیک های ذکر شده در کتاب، وضعیت مالی خود را متحول کرده اند.

3. تأکید بر عمل: در حالی که کتاب بر تکنیک های معنوی متمرکز است، نویسنده بر اهمیت اقدام در جهت اهداف مالی تأکید می کند. این یک رویکرد عملی و متعادل برای دستیابی به موفقیت مالی فراهم می کند.

4. آسان خوان: کتاب به سبکی آسان نوشته شده است که برای خوانندگان با هر زمینه و سطوح سواد مالی قابل دسترسی است.

5. جامع: این کتاب طیف گسترده ای از موضوعات مرتبط با موفقیت مالی را شامل می شود، از جمله قدرت ذهن، قانون دادن و گرفتن، قدرت بخشش، قدرت تفکر مثبت، قدرت ایمان، تجسم، تصدیقات. ، و دعا.

نکات منفی:

1. تأکید بیش از حد بر تکنیک های معنوی: برخی از خوانندگان ممکن است متوجه شوند که این کتاب بر تکنیک های معنوی، مانند دعا و تجسم، به قیمت توصیه های مالی عملی تأکید می کند.

2. عدم تنوع: مثال‌های ارائه‌شده در کتاب عمدتاً بر آمریکایی‌های سفیدپوست طبقه متوسط متمرکز شده‌اند، که ممکن است جذابیت آن را برای خوانندگان با پیشینه‌های مختلف محدود کند.

3. تکراری: کتاب می تواند گاهی اوقات تکراری باشد و نویسنده مفاهیم و تکنیک های مشابه را در سراسر کتاب تکرار می کند.

4. فقدان شواهد تجربی: در حالی که نویسنده نمونه هایی از افرادی را ارائه می دهد که با استفاده از تکنیک های ذکر شده در کتاب به موفقیت مالی دست یافته اند، شواهد تجربی برای حمایت از این ادعاها وجود ندارد.

5. دامنه محدود: در حالی که کتاب طیف گسترده ای از موضوعات مرتبط با موفقیت مالی را پوشش می دهد، ممکن است درک جامعی از همه عواملی که در موفقیت مالی نقش دارند را در اختیار خوانندگان قرار ندهد.

اگر بدنبال خرید دو کتاب عالی در زمینه توسعه و رشد فردی هستید ما خرید کتاب هنر رندانه به تخم گرفتن و خرید این کتاب را پیشنهاد میکنیم

جملاتی از کتاب چشم دل بگشا

1. «افکار و باورهای شما در مورد پول، ثروت و رفاه تأثیر عمیقی بر توانایی شما در جذب و تجلی پول دارد».

2. “قانون دادن و گرفتن یک قانون قدرتمند جهانی است که می تواند وضعیت مالی شما را متحول کند.”

3. “بخشش ابزار قدرتمندی برای رهاسازی انرژی منفی و جذب فراوانی به زندگی شماست.”

4. “مثبت اندیشی برای جذب فراوانی و رفاه به زندگی شما ضروری است.”

5. “ایمان پایه و اساس همه سعادت هاست. با ایمان به خود و به نیروی برتر می توانید بر هر مانع مالی غلبه کنید.”

6. “تجسم ابزار قدرتمندی برای جذب فراوانی و رفاه به زندگی شما است.”

7. “تأییدات ابزاری قدرتمند برای برنامه ریزی مجدد ضمیر ناخودآگاه شما برای موفقیت است.”

8. «عبادت ابزار قدرتمندی برای همسو شدن با انرژی فراوانی و تجلی اهداف مالی است».

9. “وضعیت مالی شما بازتابی از باورها، افکار و احساسات شما در مورد پول است.”

10. “ذهن ابزار قدرتمندی برای خلق واقعیت شماست. با تغییر طرز فکر می توانید وضعیت مالی خود را تغییر دهید.”

11. “قدردانی ابزاری قدرتمند برای جذب فراوانی و رفاه به زندگی شماست.”

12. “افکار و باورهای شما در مورد پول مانند دانه هایی است که در ضمیر ناخودآگاه خود می کارید. هر چه افکار شما مثبت تر و توانمندتر باشد، برداشت مالی شما بیشتر خواهد بود.”

13. “پول به سادگی ابزاری است که می توان از آن برای ایجاد خیر بیشتر در جهان استفاده کرد. با استفاده عاقلانه و سخاوتمندانه از پول، می توانید فراوانی بیشتری را به زندگی خود جذب کنید.”

14. “کیهان فراوان است و برای همه به اندازه کافی وجود دارد. با رها کردن تفکر کمبود، می توانید فراوانی را به زندگی خود جذب کنید.”

15. “وضعیت مالی شما را گذشته یا شرایط فعلی شما تعیین نمی کند، بلکه با طرز فکر و باورهای شما در مورد پول تعیین می شود.”

16. «با تمرکز بر راه حل ها به جای مشکلات، می توانید بر هر مشکل مالی غلبه کنید و به رفاه برسید».

17. “اقدام به سمت اهداف مالی برای تحقق رویاهای شما ضروری است.”

18. «هنگامی که افکار، باورها و اعمال خود را با اهداف مالی خود هماهنگ کنید، می توانید زندگی سرشار از فراوانی و رفاه ایجاد کنید»

برای خرید کتاب های موفقیت و خرید کتاب های توسعه فردی میتوانید روی قسمت دسته بندی کتاب ها کلیک نمایید برای خرید کتاب معرفی شده روی قسمت زیر کلیک کنید اولین خرید شما در هشتگ کتاب همراه با ارسال رایگان میباشد.

کتاب چشم دل بگشا ترجمه گیتی خوشدل اثر کاترین پاندر

 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

نقد و بررسی کتاب بنویس تا اتفاق بیفتد

نقد و بررسی کتاب اضطراب موقعیت

نقد و بررسی کتاب ایکیگای + جملات معروف

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *