نقد و بررسی کتاب

نقد و بررسی کتاب جادوی فکر بزرگ

جادوی فکر بزرگ 1

معرفی:

«کتاب جادوی فکر بزرگ» یک کتاب خودیاری نوشته دیوید جی شوارتز است که اولین بار در سال 1959 منتشر شد. این کتاب میلیون ها نسخه در سراسر جهان فروخته است و به بیش از 20 زبان ترجمه شده است. این کتاب یک کتاب کلاسیک در ژانر خودیاری است و الهام بخش بسیاری از افراد برای تغییر زندگی خود به سمت بهتر شده است. در این مقاله به بررسی «کتاب جادوی فکر بزرگ» می پردازیم و به نکات کلیدی آن می پردازیم.

 باور داشته باشید که می توانید موفق شوید و موفق خواهید شد

فصل اول «کتاب جادوی فکر بزرگ» لحن بقیه کتاب را مشخص می کند. نویسنده معتقد است که موفقیت با نگرش مثبت آغاز می شود. اگر به خود و توانایی های خود ایمان داشته باشید، احتمال موفقیت شما بیشتر است. نویسنده استدلال می کند که بسیاری از مردم به دلیل عدم ایمان به خود شکست می خورند. آنها اجازه می دهند ترس و شک و تردید به خود آنها را باز دارد.

نویسنده پیشنهاد می کند که افکار مثبت را جایگزین افکار منفی کنیم. باید به خودمان بگوییم که می توانیم موفق شویم و می توانیم به اهدافمان برسیم. نویسنده استدلال می کند که افکار ما به واقعیت ما تبدیل می شوند. اگر افکار مثبت داشته باشیم، چیزهای مثبت را به زندگی خود جذب خواهیم کرد.

فصل 2: خود را از عفو، بیماری شکست درمان کنید

عذرخواهی عادت به بهانه آوردن برای اینکه چرا نمی توانیم کاری را انجام دهیم است. نویسنده استدلال می کند که عذرخواهی مانع اصلی موفقیت است. او پیشنهاد می کند که دست از بهانه تراشی برداریم و اقدام کنیم. نویسنده چندین نمونه از افرادی را ارائه می دهد که برای رسیدن به موفقیت بزرگ بر عذر غلبه کردند.

نویسنده پیشنهاد می کند که از سرزنش عوامل خارجی برای شکست خود دست برداریم. در عوض، ما باید مسئولیت اعمال خود را بپذیریم و از اشتباهات خود درس بگیریم. نویسنده استدلال می کند که افراد موفق بهانه نمی آورند. آنها دست به اقدام می زنند و اتفاقات را رقم می زنند.

فصل 3: ایجاد اعتماد به نفس و از بین بردن ترس

ترس یک احساس رایج است که بسیاری از افراد را از دستیابی به اهدافشان باز می دارد. نویسنده پیشنهاد می کند که می توانیم با ایجاد اعتماد به نفس بر ترس غلبه کنیم. او چندین استراتژی برای ایجاد اعتماد به نفس ارائه می دهد، مانند تعیین اهداف کوچک و دستیابی به آنها و احاطه کردن خود با افراد مثبت.

نویسنده استدلال می کند که ترس اغلب مبتنی بر افکار و باورهای غیرمنطقی است. ما می توانیم با به چالش کشیدن آنها و جایگزینی آنها با باورهای مثبت بر این باورها غلبه کنیم. نویسنده همچنین پیشنهاد می‌کند که باید با ترس‌های خود رودررو روبرو شویم. با رویارویی با ترس های خود می توانیم بر آنها غلبه کنیم و اعتماد به نفس خود را تقویت کنیم.

 چگونه بزرگ فکر کنیم

در فصل چهارم کتاب توصیه های عملی در مورد چگونگی بزرگ اندیشی ارائه شده است. نویسنده پیشنهاد می کند که ما باید روی اهداف خود تمرکز کنیم و خود را در حال رسیدن به آنها تجسم کنیم. او پیشنهاد می کند که اهداف خود را بنویسیم و مرتباً آنها را مرور کنیم. نویسنده همچنین پیشنهاد می کند که ما باید خود را با افرادی احاطه کنیم که از اهداف و آرزوهای ما حمایت می کنند.

نویسنده استدلال می کند که ما نباید خود را با تجربیات گذشته یا شرایط فعلی خود محدود کنیم. او پیشنهاد می کند که باید رویاهای بزرگ داشته باشیم و برای رسیدن به رویاهای خود اقدام کنیم. نویسنده چندین نمونه از افرادی را ارائه می دهد که بزرگ فکر می کردند و به موفقیت های بزرگی دست می یافتند.

 چگونه خلاقانه بیندیشیم و رویاپردازی کنیم

در فصل پنجم کتاب توصیه هایی در مورد چگونگی تفکر و رویاپردازی خلاق ارائه شده است. نویسنده پیشنهاد می کند که ما باید خارج از چارچوب فکر کنیم و ایده ها و امکانات جدید را کشف کنیم. او چندین استراتژی برای توسعه خلاقیت ما ارائه می دهد، مانند طوفان فکری و نقشه ذهنی.

نویسنده استدلال می کند که خلاقیت به هنرمندان و نویسندگان محدود نمی شود. همه ما می توانیم به روش خود خلاق باشیم. او پیشنهاد می کند که ما باید خلاقیت خود را با قرار دادن خود در معرض تجربیات و ایده های جدید پرورش دهیم. نویسنده چندین نمونه از افرادی را ارائه می دهد که از خلاقیت خود برای رسیدن به موفقیت های بزرگ استفاده کردند.

شما همانی هستید که فکر می کنید هستید

فصل ششم کتاب به بررسی قدرت خودانگاره می پردازد. نویسنده پیشنهاد می کند که تصور ما از خود، رفتار و موفقیت ما را تعیین می کند. او استدلال می کند که اگر خودمان را موفق ببینیم، به گونه ای رفتار خواهیم کرد که به موفقیت منجر شود.

نویسنده چندین استراتژی برای بهبود تصویر ما از خود ارائه می دهد، مانند لباس پوشیدن برای موفقیت و تمرین وضعیت بدنی خوب. او پیشنهاد می کند که ما نیز باید روی نقاط قوت خود تمرکز کنیم و استعدادهایمان را شکوفا کنیم. نویسنده استدلال می‌کند که با بهبود تصویر خود، می‌توانیم در همه زمینه‌های زندگی به موفقیت بیشتری دست یابیم.

 محیط خود را مدیریت کنید

در فصل هفتم کتاب توصیه هایی در مورد نحوه مدیریت محیط اطرافمان ارائه شده است. نویسنده پیشنهاد می کند که ما باید خود را با افراد مثبت احاطه کنیم و از تأثیرات منفی اجتناب کنیم. او همچنین پیشنهاد می کند که باید یک محیط فیزیکی مثبت مانند یک فضای کاری تمیز و منظم ایجاد کنیم.

نویسنده استدلال می کند که با مدیریت محیط خود، می توانیم یک ذهنیت مثبت ایجاد کنیم و چیزهای مثبت را به زندگی خود جذب کنیم. او چندین نمونه از افراد موفقی را ارائه می دهد که محیط مثبتی را برای خود ایجاد کرده اند.

 نگرش های خود را متحد خود کنید

در فصل هشتم قدرت نگرش را بررسی می کند. نویسنده پیشنهاد می کند که نگرش ما تعیین کننده موفقیت ما در زندگی است. او استدلال می کند که نگرش مثبت می تواند به ما در غلبه بر موانع و رسیدن به اهدافمان کمک کند.

نویسنده چندین استراتژی برای ایجاد نگرش مثبت ارائه می دهد، مانند تمرکز بر مثبت و اجتناب از افکار منفی. او همچنین پیشنهاد می کند که باید شکرگزاری کنیم و قدر چیزهای خوب زندگی خود را بدانیم. نویسنده استدلال می‌کند که با متحد کردن نگرش‌های خود، می‌توانیم به موفقیت و خوشبختی بیشتری در همه زمینه‌های زندگی خود دست یابیم.

 نسبت به مردم درست فکر کنید

در فصل نهم کتاب توصیه هایی در مورد نحوه درست فکر کردن با مردم ارائه شده است. نویسنده پیشنهاد می کند که روابط ما با دیگران نقش مهمی در موفقیت و خوشبختی ما دارد. او استدلال می کند که ما باید با دیگران با احترام و مهربانی رفتار کنیم.

نویسنده چندین استراتژی برای ایجاد روابط قوی ارائه می دهد، مانند گوش دادن فعال و نشان دادن همدلی. او همچنین پیشنهاد می کند که از انتقاد دیگران پرهیز کنیم و روی نقاط قوت آنها تمرکز کنیم. نویسنده استدلال می کند که با درست فکر کردن نسبت به مردم، می توانیم روابط قوی ایجاد کنیم و در همه زمینه های زندگی خود به موفقیت بیشتری دست یابیم.

فصل 10: عادت عمل را بدست آورید

فصل آخر کتاب توصیه های عملی در مورد چگونگی اقدام و دستیابی به اهداف ارائه می دهد. نویسنده پیشنهاد می کند که عمل کلید موفقیت است. او استدلال می کند که ما باید هر روز اقدام کنیم، مهم نیست که چقدر کوچک یا ناچیز به نظر می رسد.

نویسنده چندین استراتژی برای ایجاد عادت عمل ارائه می دهد، مانند تعیین ضرب الاجل و برداشتن گام های کوچک به سمت اهداف. او همچنین پیشنهاد می کند که باید از شکست های خود درس بگیریم و به حرکت رو به جلو ادامه دهیم. نویسنده استدلال می‌کند که با ایجاد عادت عمل، می‌توانیم به اهداف خود دست یابیم و یک زندگی رضایت‌بخش و موفق ایجاد کنیم.

نتیجه:

“کتاب جادوی فکر بزرگ” یک کتاب کلاسیک خودیاری است که توصیه های عملی برای دستیابی به موفقیت و شادی بیشتر در همه زمینه های زندگی ما ارائه می دهد. این کتاب بر اهمیت نگرش مثبت، اقدام و ایجاد روابط قوی تاکید دارد. این کتاب میلیون ها نفر را برانگیخته است تا بزرگ فکر کنند و به رویاهای خود برسند. اگر به دنبال توصیه های عملی برای بهبود زندگی خود هستید، کتاب «جادوی بزرگ اندیشی» را حتما بخوانید.

young man worried

نکات مثبت:

1. توصیه های عملی: “کتاب جادوی فکر بزرگ” توصیه های عملی ارائه می دهد که خوانندگان می توانند در زندگی خود به کار ببرند. این کتاب مملو از نکات کاربردی است که می تواند به خوانندگان کمک کند تا به اهداف خود برسند و زندگی خود را بهبود بخشند.

2. ذهنیت مثبت: کتاب بر اهمیت ذهنیت مثبت تاکید دارد. نویسنده استدلال می کند که افکار ما به واقعیت ما تبدیل می شوند و ما باید بر روی افکار مثبت تمرکز کنیم تا چیزهای مثبت را به زندگی خود جذب کنیم.

3. انگیزه: کتاب از انگیزه بالایی برخوردار است. نویسنده نمونه های زیادی از افرادی را ارائه می دهد که بر موانع غلبه کردند و به موفقیت های بزرگی دست یافتند. این داستان ها می توانند خوانندگان را ترغیب کنند تا اقدام کنند و رویاهای خود را دنبال کنند.

4. بی زمان: علیرغم انتشار در سال 1959، “کتاب جادوی فکر بزرگ” امروز همچنان مطرح است. توصیه‌های این کتاب بی‌زمان است و می‌تواند برای هر کسی صرف نظر از سن، جنسیت یا حرفه‌اش اعمال شود.

5. خواندن آسان: کتاب به خوبی نوشته شده و به راحتی خوانده می شود. نویسنده از زبانی ساده استفاده می‌کند و مثال‌های واضحی را ارائه می‌کند که درک و به کارگیری توصیه‌ها را برای خوانندگان آسان می‌کند.

نکات منفی:

1. تکراری: ممکن است برخی از خوانندگان کتاب را تکراری بدانند. نویسنده در سرتاسر کتاب بر همین نکات تاکید دارد که ممکن است برای برخی از خوانندگان خسته کننده شود.

2. فقدان شواهد علمی: کتاب بر اساس تجربیات و مشاهدات شخصی نویسنده است تا شواهد علمی. برخی از خوانندگان ممکن است رویکرد مبتنی بر شواهد بیشتری را به خودیاری ترجیح دهند.

3. بیش از حد ساده انگارانه: برخی از خوانندگان ممکن است توصیه کتاب را بیش از حد ساده انگارانه بدانند. تأکید کتاب بر مثبت اندیشی و اقدام ممکن است به پیچیدگی های مشکلات و چالش های زندگی واقعی نپردازد.

4. عدم تنوع: نمونه ها و داستان های کتاب در درجه اول مردان سفیدپوست موفق را نشان می دهند. برخی از خوانندگان ممکن است فقدان تنوع را مایوس کننده بدانند.

5. انتظارات غیر واقعی: کتاب ممکن است برای برخی از خوانندگان انتظارات غیر واقعی ایجاد کند. در حالی که نویسنده داستان های الهام بخش بسیاری از افرادی که به موفقیت های بزرگی دست یافته اند ارائه می دهد، همه نمی توانند به همان سطح موفقیت دست یابند.

این کتاب برای چه کسانی مناسب است ؟

“کتاب جادوی فکر بزرگ” برای هر کسی که می خواهد زندگی خود را بهبود بخشد و به موفقیت بیشتری دست یابد مناسب است. توصیه های عملی کتاب را می توان در طیف وسیعی از موقعیت ها از جمله اهداف شخصی و حرفه ای به کار برد.

این کتاب به ویژه برای کسانی که با شک و تردید به خود و عدم اعتماد به نفس دست و پنجه نرم می کنند، مناسب است. تاکید نویسنده بر مثبت اندیشی و ایجاد اعتماد به نفس می تواند به خوانندگان کمک کند تا بر این موانع غلبه کرده و به اهداف خود برسند.

این کتاب همچنین برای کسانی که به دنبال انگیزه و الهام هستند مناسب است. نویسنده نمونه‌های زیادی از افرادی که بر موانع غلبه کردند و به موفقیت‌های بزرگی دست یافتند، ارائه می‌کند که می‌تواند برای خوانندگان الهام‌بخش باشد.

به طور کلی، “کتاب جادوی فکر بزرگ” برای هر کسی که می خواهد ذهنیت خود را بهبود بخشد، اقدام کند و به اهداف خود دست یابد مناسب است. توصیه‌های همیشگی کتاب می‌تواند برای هر کسی، صرف نظر از سن، جنسیت، یا حرفه‌اش اعمال شود.

جملات معروف از کتاب جادوی فکر بزرگ

1. “باور داشته باشید که می توان آن را انجام داد. وقتی باور دارید کاری می تواند انجام شود، واقعا باور کنید، ذهن شما راه های انجام آن را پیدا خواهد کرد.”

2. “بهانه گیری بیماری شکست است.”

3. «کسی که به خود، توانایی‌ها و آینده‌اش اعتماد دارد، نسبت به کسی که اعتماد به نفس ندارد، از ریسک کردن می‌ترسد و باور ندارد که می‌تواند به اهدافش برسد، زندگی بهتری دارد».

4. «عمل کردن ترس را درمان می کند».

5. “متفکران بزرگ در خلق تصاویر مثبت، آینده نگر و خوش بینانه  متخصص هستند.”

6. “ذهن همه چیز است. به آنچه فکر می کنی تبدیل می شوی.”

7. “اندازه موفقیت شما با اندازه باور شما تعیین می شود.”

8. “فرد موفق عادت دارد کارهایی را انجام دهد که شکست خوردگان دوست ندارند انجام دهند. آنها نیز لزوماً آنها را دوست ندارند. اما دوست نداشتن آنها تابع قدرت هدف آنها است.”

9. “شما آن چیزی نیستید که فکر می کنید هستید، بلکه آنچه فکر می کنید، هستید.”

10. “کسی که معتقد است می تواند کاری را انجام دهد، راهی برای انجام آن خواهد یافت.”

11. “موفقیت با اندازه تفکر فرد تعیین می شود.”

12. “آنچه امروز فکر می کنید تعیین می کند که فردا چه هستید.”

13. “اکنون اقدام خواهم کرد. اکنون اقدام خواهم کرد. اکنون اقدام خواهم کرد.”

14. «نخستین عنصر موفقیت، عزم برای موفقیت است».

15. “خودت را باور کن روزی می رسد که دیگران چاره ای جز این ندارند که با تو ایمان بیاورند.”

برای خرید کتاب های روانشناسی و خرید کتاب های توسعه فردی میتوانید روی قسمت دسته بندی کتاب ها کلیک نمایید برای خرید کتاب معرفی شده روی قسمت زیر کلیک کنید اولین خرید شما در هشتگ کتاب همراه با ارسال رایگان میباشد.

کتاب جادوی فکر بزرگ | اثر دیوید جی شوارتز | انتشارات نیک فرجام

.

.

.

.

.

.

.

نقد و بررسی رمان جنایت و مکافات + جملات معروف

نقد و بررسی کتاب زنان زیرک + جملات معروف کتاب

نقد و بررسی کتاب چنین گفت زرتشت

یک نظر در “نقد و بررسی کتاب جادوی فکر بزرگ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *